Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Privat Socialrådgiver - specialist på voksen og børne handicap området

Blog

Blog

view:  full / summary

Den er gal med kompasset!

Posted on March 30, 2021 at 8:00 AM Comments comments (0)

I de seneste måneder har familieafdelingen i Guldborgsund været i mediernes søgelys pga. en ulovlig instruks til socialrådgiverne om at gennemføre besparrelser på 100.000 kr. pr. sagsstamme.


 

En instruks som lederen fra Guldborgsund også havde givet medarbejderne dengang han var ansat i familieafdelingen i Holstebro. Dengang var det dog besparrelser på 250.000 kr. pr. sagsstamme socialrådgiverne blev bedt om at finde.

Read Full Post »

God adfærd i det offentlige

Posted on March 3, 2021 at 8:25 AM Comments comments (0)De ansatte i den offentlige sektor yder et stort bidrag til, at borgerne har tillid til sektoren og opfatter den som troværdig, effektiv og komptent. Det er bl.a. derfor, at Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden.


Det er afgørende for det samfund og fællesskab, vi kender, at denne tillid bevares. Det fremgår af en udgivelse fra 2017: "God adfærd i det offentlige".


I går var jeg vidne til hhv....

Read Full Post »

Borgeren i centrum?

Posted on January 27, 2021 at 9:55 AM Comments comments (0)

SÆT IKKE BORGEREN I CENTRUM, HVIS DU IKKE SELV KAN FINDE DERIND!


Samarbejdsproblemer mellem kommunerne og deres borgere optager mig i sagens natur meget. Jeg gør mig dagligt mange tanker om, hvorfor de sociale sager, som jeg er involveret i er gået i hårdknude. Og om hvordan man kan løse op for knuderne.


I nogle sager går det let. Et enkelt telefonopkald eller en mail med en kort beskrivelse af, hvad problemet er set fra borger...

Read Full Post »

Vrede borgere øger presset

Posted on January 26, 2021 at 9:10 AM Comments comments (0)

"Gennem de seneste år er borgerne begyndt at vise deres utilfredshed med offentlige myndigheder på en ny måde", skriver Birgitte Arent Eiriksson fra Justitia, hvis undersøgelser bl.a. har vist, hvordan borgerrådgivere kan være en del af løsningen på de samarbejdsproblemer, som kommunerne oplever at have med frustrerede og vrede borgere.


"Vreden afspejler en optrapning af konflikten mellem borgere og myndigheder og rettes ikke mindst im...

Read Full Post »

Stadig åben!

Posted on January 24, 2021 at 8:20 AM Comments comments (0)

En artikel om konsekvenserne af Corona-nedlukningen for butikkerne i Børkop, hvor jeg jo har mit kontor i det lokale sundhedscenter, som Vejle Amts Folkeblad bragte i denne uge, kan desværre give anledning til at tro, at mit firma også er ramt af corona-nedlukningen. 


Dét er ikke tilfældet!!!


Du kan stadig få hjælp, hvis din sag ved ko...
Read Full Post »

Nytårshilsen

Posted on December 29, 2020 at 9:05 AM Comments comments (0)Endnu et år rinder ud og det er tid at gøre status over et interessant, men for mange også ganske udfordrende, år. For mit vedkommende blev 2020 året, hvor jeg tog springet ud i en tilværelse som fuldtidsselvstændig efter at have bijobbet som privat socialrådgiver igennem de seneste 9 år.


 

Det har været en fantastisk rejse, og det kan jeg takke ikke mindst mine private klienter, kunder og s...

Read Full Post »

Psykiatrien bløder - hvem vil redde den?

Posted on December 11, 2020 at 11:40 AM Comments comments (0)


I weekenden blev jeg interviewet om bevilling af psykiatriske servicehunde som et hjælpemiddel efter Serviceloven.


Interviewet førte til en interessant drøftelse af de grundlæggende kompenserende og forebyggende principper bag Servicelovens bestemmelser og af behovet for støtte. Og af hvorfor så mange mennesker med psykisk sårbarhed ikke oplever at få tilstrækkelig hjælp.Read Full Post »

Revalidering - det virker men kommunerne bruger det ikke

Posted on September 10, 2020 at 10:10 AM Comments comments (2)


REVALIDERING - det får folk i arbejde, men kommunerne bruger det ikke


 

Et retskrav

 

Revalidering er et retsskrav, hvis man har begrænsninger i arbejdsevnen, og der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe en med at få tilknytning til arbejdsmarkedet.


Hvis du vil læse mere om hvem der er i målgruppen for revalidering, så har jeg...

Read Full Post »

Ny undersøgelse af familier med alvorligt syge børns behov

Posted on September 2, 2020 at 7:30 AM Comments comments (0)Når et barn bliver alvorligt sygt, rammes hele familien. Men hvor søger familierne hjælp og støtte? Og hvor mangler de støtte? Det har KOPA - Kompetencecenter for Patientoplevelser -  undersøgt ved at interviewe 16 familier med alvorligt syge børn. Derudover er patientforeninger bidraget med viden om, hvilken type hjælp og støtte familierne efterspørger.


 

Resu...

Read Full Post »

Brev til byrådspolitikerne

Posted on August 16, 2020 at 10:50 AM Comments comments (0)

Sammen med andre medlemmer af #enmillionstemmer har jeg sendt dette brev til byrådspolitikere i landets kommuner:


 

Juli/august 2020

 


Kære kommune

 


l skrivende stund er alle landets 98 kommuner i gang med forhandlingerne om, hvor mange penge der må bruges og på hvad i 2021.

 


Igen i år har medierne bragt historier om konsekvenserne af mange års b...

Read Full Post »

Rss_feed

0