top of page

Pårørende og handicappedes kamp for anerkendelse og retssikkerhed i en ulighedsproducerende velfærdsstat
Af Karin B Nissen og Carsten Kronborg Bak

Med kommunalreformen i 2007 overgik handicapområdet fra Amterne til Kommunerne, hvor det er blevet et marginalt område sammenlignet med dagtilbud og folkeskole. Det er også et ustyrligt område, som til stadighed sprænger budgetterne. Både pårørende og deres handicappede familiemedlemmer oplever store vanskeligheder med at få deres støttebehov dækket. Oplevelser af manglende anerkendelse og diskrimination  er dagligt forekommende. Systemstress, vrede og afmagt er resultatet af et skred i moral og værdier, som fornemmes i kommunal forvaltning og økonomisk styring af området. 

Klik på billedet for adgang til fagartiklen -> -> ->

Forside af Tidsskrift for Socialpædagogik

Blog

bottom of page