Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Bekæmper sagsbehandlingsfejl og systemstress i sociale sager

Partsrepræsentant

Partsrepræsentant, Bisidder

Ifølge Forvaltningsloven § 8 har du ret til at lade dig bistå af en bisidder eller repræsentere af andre ved møderne med det offentlige/kommunen 


Booker du Privat Socialrådgiver Karin B Nissen som partsrepræsentant giver du mig samtykke til at handle på dine vegne i din sag. Kommunen skriver til mig i stedet for dig og jeg svarer for dig. Du skal fortsat deltage i møderne og taler også selv på møderne, men jeg kan også tale på dine vegne, hvis du ønsker det. 


Som pårørende til fysisk og psykisk udviklingshæmmede og/eller alvorligt psykisk syge kan det være en stor lettelse at overlade kommunikationen med det offentlige/kommunen til en partsrepræsentant. Så har du som pårørende mulighed for at være netop det - pårørende. Priser pr. 1.8.2020 (gældende for nye kunder pr. denne dato): 800 kr./time inkl. moms. Fakturering sker ALTID som forudbetaling ved opstart af sag og forud for alle møder. Der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Der faktureres for al aktivitet i din sag, dvs. telefonsamtaler, mail-korrespondance, forberedelse til møder, journallæsning, mødeaktivitet mv. 

Du underskriver en fuldmagt som gør mig til partsrepræsentant og du kan til hver en tid trække denne fuldmagt tilbage.

Privat socialrådgiver Karin B Nissen svarer aldrig på skriftlige henvendelser fra din sagsbehandler uden først at have tjekket med dig, hvad dine ønsker er. 


Udgifter forbundet med kørsel til og fra møder:

Privat socialrådgiver Karin B Nissen kører ud fra Børkop mellem Vejle og Fredericia.

Kørsel til og fra møder under 50 km.: 3,56 kr. + moms pr. kørt km. 

Kørsel til og fra møder over 50 km.: 500 kr. inkl. moms pr. time.

 
Læs mere her:
Her kan du læse om, hvordan vi kan udveksle fortrolige oplysninger med hinanden:  https://www.karinbnissen.dk/gdpr-og-sikkermail