Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Privat Socialrådgiver - Voksen og børne handicap - Beskæftigelse - Familiesager - Alle typer sociale sager

Ansøgninger, klager, retssikkerhed, samarbejde, tryghed


Mette Bækgaard er glad for sin private socialrådgivers indsats.

- Den var helt sikkert nødvendig. Jeg blev bedre hjulpet, for jeg fik rådgivning om, hvad loven siger, hvilke muligheder og rettigheder, jeg havde osv.


- Jeg får en sparringspartner, der arbejder for mig i stedet for kommunens partner, der vender og drejer alt, hvad jeg siger, til noget kommunen kan bruge, siger Mette Bækgaard. 
Kontakt privat socialrådgiver Karin B Nissen hvis du har brug for hjælp til at 

- søge om førtidspension, fleksjob, kontanthjælp, enkeltydelse, sygedagpenge eller anden forsørgelse

- søge om merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, pasning eller andre handicapydelser

- klage over en afgørelse, du mener er forkert/uretfærdig eller over fejlbehæftet sagsbehandling

- gennemskue dine rettigheder

- få kommunen til at bruge de informationer, du giver dem

- få kommunen til at holde op med at indhente oplysninger, du ikke synes er nødvendige 

- få kommunen til at træffe en afgørelse i din sag

- forbedre samarbejdet med din sagsbehandler

- forstå de breve kommunen skriver til dig

- læse dine sagsakter igennem for sagsbehandlingsfejl og for at se hvilke muligheder der er for at få hjælpPriser pr. 1.11.2019 (gældende for nye kunder pr. denne dato): Rådgivning, klageskrivning, ansøgninger m.v.  650 kr/time. 


Fakturering sker ALTID som forudbetaling ved opstart af sag og forud for alle møder.

Der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Der faktureres for al aktivitet i din sag inkl. telefonsamtaler, mailkorrespondance, læsning af sagsakter, møder og forberedelse til møder, men først samtale er gratis, fordi jeg her vurderer om det giver mening, at jeg går ind i din sag. 


Det med småt:

Jeg kan aldrig garantere, at du får medhold i din ansøgning eller klage. Det afgør kommunen. Men jeg kan garantere dig, at jeg altid vil give dig min uforbeholdne mening om, hvorvidt det kan betale sig for dig, at jeg går ind i din sag.