Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Bekæmper sagsbehandlingsfejl og systemstress i sociale sager

Privat Socialrådgivning

Bekæmper sagsbehandlingsfejl


Ansøgningerklager, retssikkerhed, samarbejde, tryghed


Kontakt privat socialrådgiver Karin B Nissen hvis du har brug for hjælp til 


- førtidspension, fleksjob, kontanthjælp, enkeltydelse, sygedagpenge eller anden forsørgelse

- at søge om merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, pasning/afløsning eller andre handicap kompenserende ydelser

- at klage over en afgørelse, du mener er forkert/uretfærdig eller over fejlbehæftet sagsbehandling

- at gennemskue dine rettigheder og hvilke muligheder der er for at få hjælp

- at få kommunen til at bruge de informationer, du giver dem

- at få kommunen til at holde op med at indhente oplysninger, du ikke synes er nødvendige 

- at få kommunen til at træffe en afgørelse i din sag

- at forbedre samarbejdet med din sagsbehandler

- at forstå de breve kommunen skriver til dig

- at læse dine sagsakter igennem for sagsbehandlingsfejl, herunder finde fejl i dine udbetalinger


Priser pr. 1.8.2020 (gældende for nye kunder pr. denne dato): Rådgivning, klageskrivning, ansøgninger m.v.  800 kr/time inkl. moms.


Fakturering sker ALTID som forudbetaling ved opstart af sag og forud for alle møder.

Der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Der faktureres for al aktivitet i din sag inkl. telefonsamtaler, mail- og SMS-korrespondance, læsning af sagsakter, møder og forberedelse til møder - første samtale er dog gratis, fordi jeg her vurderer om det giver mening at du hyrer en privat socialrådgiver. 


Det med småt:

Da den sociale lovgivning i vid udstrækning er baseret på skøn kan udfaldet af en sag aldrig garanteres. 

Men jeg har mange års praktisk og teoretisk erfaring med socialt arbejde og kan garantere dig, at jeg altid vil give dig min uforbeholdne mening om, hvorvidt det kan betale sig for dig, at jeg går ind i din sag. 


Læs mere her:

På min blog kan du læse mere om, hvad jeg hjælper mine kunder med

https://www.karinbnissen.dk/apps/blog/show/48751603-det-hj%C3%A6lper-jeg-med


Læs om hvordan vi kan udveksle fortrolige oplysninger her:  https://www.karinbnissen.dk/gdpr-og-sikkermail


Gratis parkering:

Vidste du, at der er gratis parkering hele vejen rundt om SundhedsCenter Børkop, hvor jeg har kontor? 

Tog og busser standser få minutters gang fra mit kontor.