Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Privat Socialrådgiver - Voksen og børne handicap - Beskæftigelse - Familiesager -  
Førtidspension - Fleksjob - Partsrepræsentant - Alle typer sociale sager


Ansøgningerklager, retssikkerhed, samarbejde, tryghed, førtidspension, fleksjob


Kontakt privat socialrådgiver Karin B Nissen hvis du har brug for hjælp til 

- førtidspension, fleksjob, kontanthjælp, enkeltydelse, sygedagpenge eller anden forsørgelse

- at søge om merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, pasning/afløsning eller andre handicapydelser

- at klage over en afgørelse, du mener er forkert/uretfærdig eller over fejlbehæftet sagsbehandling

- at gennemskue dine rettigheder og hvilke muligheder der er for at få hjælp

- at få kommunen til at bruge de informationer, du giver dem

- at få kommunen til at holde op med at indhente oplysninger, du ikke synes er nødvendige 

- at få kommunen til at træffe en afgørelse i din sag

- at forbedre samarbejdet med din sagsbehandler

- at forstå de breve kommunen skriver til dig

- at læse dine sagsakter igennem for sagsbehandlingsfejl 


Priser pr. 1.11.2019 (gældende for nye kunder pr. denne dato): Rådgivning, klageskrivning, ansøgninger m.v.  650 kr/time.

Bemærk prisstigning grundet øgede udgifter pr. 1. august 2020: 800 kr./time 


Fakturering sker ALTID som forudbetaling ved opstart af sag og forud for alle møder.

Der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Der faktureres for al aktivitet i din sag inkl. telefonsamtaler, mail- og SMS-korrespondance, læsning af sagsakter, møder og forberedelse til møder - første samtale er dog gratis, fordi jeg her vurderer om det giver mening at du hyrer en privat socialrådgiver. 


Det med småt:

Jeg kan aldrig garantere, at du får medhold i din ansøgning eller klage. Det afgør kommunen. Men jeg kan garantere dig, at jeg altid vil give dig min uforbeholdne mening om, hvorvidt det kan betale sig for dig, at jeg går ind i din sag.