Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Bekæmper sagsbehandlingsfejl og systemstress i sociale sager

Persondatapolitik

1. I forbindelse med den første kontakt gør Privat Socialrådgiver Karin B Nissen enkelte noter, som kun gemmes på pc under kode samt på ekstern harddisk, som opbevares under fysisk lås, såfremt der indgås en aftale om et samarbejde. Indgås ikke en samarbejdsaftale efter første henvendelse destrueres oplysningerne.

2. Når Privat Socialrådgiver Karin B Nissen har modtaget en mail (for oplysninger omkring brugen af sikker mail se nedenfor) fra kunden med sagsakter eller lignende noteres oplysninger om kundens navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr. Disse oplysninger opbevares på pc under kode samt på ekstern harddisk, som opbevares under fysisk lås.

3. Privat Socialrådgiver Karin B Nissen indhenter kun sagsakter efter udtrykkelig aftale med kunden ligesom Privat Socialrådgiver Karin B Nissen kun kontakter offentlige myndigheder eller andre efter udtrykkelig aftale med kunden.

4. Alle kundens oplysninger behandles med fortrolighed og efter reglerne om tavshedspligt både under og efter sagsbehandlingen. Privat Socialrådgiver Karin B Nissen følger intentionerne i Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152. Oplysningerne opbevares under elektronisk og/eller fysisk kode/lås.
5. Oplysninger opbevares jf. GDPR-forordningens art. 6 stk. 1 litra a, b og c, hvorfor oplysninger opbevares efter sagsbehandlingens afslutning såfremt dette er nødvendigt ift. de krav myndighederne stiller ift. at drive virksomhed fx ift. årsregnskab. Når dette behov ikke længere nødvendiggør opbevaring af kundens data destrueres disse. 
6. Kunden kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Privat Socialrådgiver Karin B Nissen ligger inde med om kunden. Ligesom kunden til enhver tid kan bede om at få de oplysninger, Privat Socialrådgiver Karin B Nissen har om kunden, slettet.
7. Det er kun Privat Socialrådgiver Karin B Nissen, der har adgang til kundens oplysninger. 


Sikker mail

Privat Socialrådgiver Karin B Nissen tilbyder 2 forskellige muligheder for udveksling af sikker mail med sine kunder. 


Sådan sender og modtager du sikker mail gratis via NemID

  1. Gå ind på www.nemid.nu
  2. Under Mit NemID udfyldes telefon og e-mailadresse
  3. Under Certifikater tilføjes e-mailadresse og vælges publicér i offentlig certifikatdatabase

Sådan sender og modtager du sikker mail gratis via Protonmail
  1. Gå ind på www.protonmail.com
  2. Under tilmeld vælger du det gratis abonnement
  3. Følg instruktionen på skærmen for at oprette en mailkonto