top of page

Kontakt privat socialrådgiver Karin B Nissen, hvis du har brug for hjælp til

- alle typer handicapsager og psykiatrisager på børneområdet og på voksenområdet

- jobcentersager

- bisidder eller partsrepræsentant

Fakturering sker altid som forudbetaling ved opstart af sag og forud for alle møder.

Der afregnes pr. påbegyndt kvarter.

Der faktureres for al aktivitet i din sag inkl. telefonsamtaler, mail- og SMS-korrespondance, læsning af sagsakter, møder og forberedelse til møder og administrative opgaver.

Første samtale, som varer max 20 min., er gratis, fordi jeg her vurderer om det giver mening, at du hyrer en privat socialrådgiver. 

Bemærk: Udfaldet af din sag kan ikke garanteres, da sociallovgivningen er en rammelov og hjælp er baseret på et fagligt skøn. 

Pris: Socialfaglig og -juridisk vejledning: 900 kr./time inkl. moms.

bottom of page