top of page

Socialfaglig konsulent

Jeg udarbejder second opinions og sagsgennemgange i anbringelsessager. 

Jeg tilbyder faglig sparring indenfor alle 3 hovedområder, står for sidemandsoplæring, sikrer den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, løser særligt vanskelige sager, løser udviklingsopgaver for kommuner og organisationer. 

Jeg har bl.a. arbejdet med at udvikle en metode til kommunalt tilsyn med beskæftigelses- og aktivitetstilbud og udarbejdet servicebeskrivelser. Positive mundtlige referencer kan oplyses ved indgåelse af aftaler om konsulentydelser.

Jeg kan bookes som § 54 støtteperson for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet.

Priser:

Konsulentydelser: 2.000 kr./time plus moms og kørsel 3,79 kr./km plus moms.

Støtteperson § 54: 450 kr./time + kørsel

Underviser

Som underviser på socialrådgiveruddannelsen, den sociale diplomuddannelse, samt kurser for plejefamilier har jeg stor erfaring med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb. Jeg underviser i socialt arbejde, socialrådgivning, metoder, jura og psykologi m.v. indenfor alle 3 hovedområder (beskæftigelse, familie/børn og unge, voksen udsatte/handicap. Dertil kommer retlige regler og retlige rammers betydning for arbejdet, kommunikation, VUM Voksen Udredningsmetoden, børns udvikling, mentalisering, ICS-metoden, dokumentation og evaluering herunder udarbejdelse af statusrapporter, psykosocial rehabilitering og meget andet.

Jeg producerer spændende og engagerende online kurser og netbaserede e-læringsforløb målrettet professionelle medarbejdere og myndighedsudøvere indenfor det sociale område, men også målrettet andre af velfærdsstatens professionelle fx politibetjente, sygeplejersker, sekretærer, pædagoger m.fl.

Jeg udvikler undervisning for medarbejdere indenfor socialpsykiatrien for SEVU samt afholder workshops for bl.a. Dansk Sygeplejeråd.

Foredragsholder / Forfatter

Jeg kan bookes til at holde foredrag og webinarer om det socialfaglige områder for foreninger og arbejdspladser.

Mit foredrag om systemstress er særligt efterspurgt. 

Pris: 2.000 kr./time + moms

Transport: 3,79 kr. pr. kørt km + moms 

Anmeldelser:

  • En helt igennem formidabel formidler.

  • Konkret, forståelig og nærværende undervisning, tak for det.

  • God underviser Karin Nissen, som jeg gerne ser kommer igen.

  • Skide dygtig og kompetent underviser. 

  • Jeg håber, vi skal have hende igen.

Forside slide til foredrag om systemstress
bottom of page