Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Bekæmper sagsbehandlingsfejl og systemstress i sociale sager


Socialfaglig konsulent


Jeg tilbyder faglig sparring i sociale sager indenfor alle tre hovedområder beskæftigelse, børn og unge social- og handicap, samt voksen udsatte.  


Jeg sikrer det faglige niveau i sagsbehandlingen, sagsbehandler særligt komplicerede sager, og løser udviklingsopgaver for kommuner og private organisationer. 


Jeg har bl.a. arbejdet med at udvikle en metode til kommunalt tilsyn med beskæftigelses- og aktivitetstilbud på det specialiserede voksenområde og i samarbejde med KORA har jeg udarbejdet en servicebeskrivelse på det specialiserede voksenområde for en kommune. 


Positive mundtlige referencer kan oplyses ved indgåelse af aftaler om konsulentydelser. 


Jeg kan bookes som § 54 støtteperson for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet.


Underviser


Som underviser på socialrådgiveruddannelsen, de sociale diplomuddannelser på børn og unge området og beskæftigelsesområdet, samt PUP/AMU kurser for bl.a. plejefamilier har jeg stor erfaring med at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb. 


Jeg underviser i socialt arbejde, socialrådgivning, retlige regler og retlige rammers betydning, kommunikation, børns udvikling, mentalisering, samfundsforhold, psykologi og meget andet. 


Jeg producerer online kurser og netbaserede e-læringsforløb målrettet professionelle medarbejdere og myndighedsudøvere indenfor det sociale område, men også målrettet andre af velfærdsstatens professionelle fx politibetjente, sygeplejersker, sekretærer, pædagoger m.fl.


Foredragsholder


Jeg kan bookes til at holde foredrag om det socialfaglige områder for foreninger og arbejdspladser. 


Kontakt mig på mail: [email protected] eller telefon: 42206038 for yderligere oplysninger.