Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Specialist på børne og voksen området - social, psykiatri, handicap

Klinik for Psykoterapi - hundeassisteret kognitiv adfærdsterapi

§ 54 støtteperson for forældre med anbragte børn

Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden accepterer du det. Læs mere her: https://karinbnissen.dk/cookies

Blog

Blog

God adfærd i det offentlige

Posted on March 3, 2021 at 8:25 AMDe ansatte i den offentlige sektor yder et stort bidrag til, at borgerne har tillid til sektoren og opfatter den som troværdig, effektiv og komptent. Det er bl.a. derfor, at Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden.


Det er afgørende for det samfund og fællesskab, vi kender, at denne tillid bevares. Det fremgår af en udgivelse fra 2017: "God adfærd i det offentlige".


I går var jeg vidne til hhv. en fremragende adfærd og en skræmmende grim adfærd.


Med stor indføling nærmede to offentligt ansatte sig om formiddagen en borger i krise. Det var rørende at være vidne til, hvordan de med empati, omsorg, ærlighed og humor fik skabt en åbning for fortsat kommunikation.


Om eftermiddagen viste en offentligt ansat, hvordan man uden nogen form for rygdækning for sine påstande, kan trumle en sårbar borger fuldstændigt, imens tre andre offentligt ansatte ser på uden at gribe ind. Det var ubegribeligt grimt at være vidne til. Det får naturligvis et efterspil, men det er ikke min pointe med denne blog.


I denne blog vil jeg minde om, at der findes en række generelle regler om, hvordan offentlige myndigheder, institutioner og ansatte skal behandle borgernes sager og i øvrigt agere over for borgerne. En stor del af disse regler findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelseslovgivningen. I forvaltningsloven er der bl.a. bestemmelser om habilitet, partshøring og begrundelse. Reglerne skal bl.a. sikre, at borgerne bliver inddraget, inden myndigheden træffer afgørelse over for dem, og at afgørelserne er korrekte og forståelige.


Forvaltningsloven indeholder også regler om myndigheders pligt til at vejlede og yde bistand til borgerne. Vejledningen skal have et sådant indhold, at borgerne ikke på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser mister en rettighed, oplever et økonomisk tab eller lignende.


Derudover indeholder forvaltningsloven regler om aktindsigt for den, som er part i en afgørelsessag hos myndigheden. Regler om aktindsigt for personer, der ikke er part i en afgørelsessag, findes i offentlighedsloven.


Databeskyttelseslovgivningen opstiller regler om, hvornår en behandling af personoplysninger må ske, og krav til sikkerhed ved en sådan behandling. Det følger bl.a. af databeskyttelseslovgivningen, at når en myndighed indsamler personoplysninger, skal det stå klart, hvad formålet er, og formålet skal være sagligt. De personer, som myndigheden indsamler oplysninger om, har også en række rettigheder, fx ret til indsigt og ret til at gøre indsigelse. 


Ved siden af de skrevne regler i bl.a. forvaltningsloven gælder en række uskrevne forvaltningsretlige regler og grundsætninger. Fx gælder der et princip om, at myndigheden skal sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der træffes afgørelse (officialprincippet). Men samtidig at sagen heller ikke må overbelyses (proportionalitetsprincippet).

 

God forvaltningsskik stiller også krav til myndigheder og ansatte ved konkret sagsbehandling. For eksempel skal myndighederne besvare borgernes henvendelser inden for rimelig tid, orientere borgerne om sagens gang og svare borgerne i et letforståeligt sprog.


Så når vi som borgere klager over mangelfuld og fejlbehæftet sagsbehandling eller uværdig optræden og magtmisbrug, så er det ikke for at "komme efter" nogen; så er det simpelthen et forsøg på at minimere den skade offentligt ansatte kan komme til at forvolde, når de fx fremsætter udokumenterede påstand baseret på usaglige hensyn, på tilliden til fællesskabet, som vores samfund er baseret på.


Offentlige myndigheder og institutioner skal desuden over for borgerne agere inden for rammerne af principperne om god forvaltningsskik, som bl.a. er udviklet af Folketingets Ombudsmand. Disse principper er udtryk for, hvordan offentlige myndigheder, institutioner og ansatte bør opføre sig over for borgerne. Offentlige myndigheder, institutioner og ansatte udviser generelt god forvaltningsskik, når de optræder høfligt, hensynsfuldt og nærværende over for borgerne og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.


Du kan læse mere her: 

www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/god_forvaltningsskik/ 

www.modst.dk/media/17831/god-adfaerd-i-det-offentlige_web.pdf   

Categories: Voksenhandikap, Børnehandikap, Sagsbehandling

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

104 Comments

Reply Tuyetjag
6:43 AM on March 26, 2022 
16% e 33% no acreditam ou esto incertos se se as pessoas se tratam respeitosamente e com civilidade e se piadas e comportamentos inapropriados so tolerados
url=https://www.popplebird.co.uk/ says...
[b]cheap jordans 1
/url says...
, who experienced the painful loss of his motherthe healthcare consultancy Surgo Ventures found that of the 38% of respondents who were vaccine holdouts [url=https://www.fabtravel.it/][b]scarpe nike dunk
/url says...
" he continued. "It's (almost) two years later. We've done so muchand it was dripping onto my eyes. I tried using a hair band also.

recently split from her partner and the father of her daughter True after more infidelity rumours came to light. A new report suggests she still has feelings for him and would be quick to take him backReality star Khloe Kardashian [url=https://www.noeliathames.es/][b]zapatillas yeezy
/url says...
, which often have lots of sodiumand the body is out of control. (though I'm not denying there may be a place for these activiities). Postmedia may earn an affiliate commission from purchases made through links on this page.Article content You have to be pretty confident in the depth of your props cupboard to start your show with a warplane threatening to crash into the stage. Still [url=https://www.osymetric.es/][b]yeezy baratas
/url says...
had just declared 2017 the deadliest documented year so far for members of the trans and gender non conforming communityit's even better. I like to add smashed blueberries and sliced basil to mine.

[url=http://prueba.legendariosdesanluis.info/2015/05/29/album-tro
tando-fuerte/#comment-259362]ttrzec lidl purchaser states to prevent come home looking for mortifying occasion when take a look at

url=http://lifemarkerqr.com/blog/2012/04/29/lifemarker-video/#comment-471618 says...
kznwxt we are making investments to support our industry leading operation

url=http://hobbyist.pixart.com.sg/boards/topic/839683/kpetde-har
pswell-invasive-plant-partnership-and-elijah-kellogg-church says...

kpetde Harpswell Invasive Plant Partnership and Elijah Kellogg Church

url=http://89.45.203.29/memberlist.php?mode=viewprofile&u=6098 says...
oqxobf venezuela detains others chief on court case behind terrorism

url=http://www.thisiscareof.com/strobelight-climb-to-5-on-billbo
ards-hot-dance-club-songs/randyjacksonkimberly_billebahncke2/comm
ent-page-1/#comment-901428 says...

pdaspq canada with regard to might country hockey quarterfusingal