Privat Socialrådgiver Karin B Nissen

Specialist på børne og voksen området - social, psykiatri, handicap

Klinik for Psykoterapi - hundeassisteret kognitiv adfærdsterapi

§ 54 støtteperson for forældre med anbragte børn

Vi anvender cookies! Hvis du fortsætter på siden accepterer du det. Læs mere her: https://karinbnissen.dk/cookies

Blog

Blog

Underretninger - jo flere jo bedre eller hvordan?

Posted on June 29, 2020 at 9:30 AMI årene 2014 og 2015 indsamlede Ankestyrelsen informationer fra kommunerne om, hvor mange underretninger, de modtog, hvem der underrettede, hvad der blev underrettet om, og hvordan kommunerne fulgte op på underretningerne. Kommunerne modtog 97.000 underretninger i 2015.


Underretningsstatistikken viste, at kommunerne i 30% af tilfældene intet gjorde ved underretningerne, fordi de vurderedes grundløse, mens de i 33% af tilfældene intet foretog sig, fordi der allerede var enten sat gang i en undersøgelse eller en indsats i forhold til barnet eller den unge, som underretningen drejede sig om. Kun 14% af underretningerne førte til, at kommunerne lavede en børnefaglig undersøgelse jf. Serviceloven § 50 og i blot 6% af tilfældene henviste kommunerne familierne til konsulentbistand eller gav dem rådgivning.


Det betyder altså, at i 63% af tilfældene gav underretningerne ikke anledning til, at kommunerne foretog sig noget eller foretog sig noget nyt i sagen.


Siden er man holdt op med at indsamle oplysningerne, bortset fra at Danmarks Statistik siden 2016 har indsamlet oplysninger om antal og fordeling i forhold til køn. I 2017 modtog kommunerne samlet 117.400 underretninger. Det er en stigning på 12 pct. i forhold til 2016. I 2018 modtog kommunerne flere en 127.000 underretninger, altså en stigning på 7% i forhold til året før. I skrivende stund foreligger ingen opgørelse for 2019.


 

Vi har alle et ansvar


Der er ingen tvivl om, at vi alle har et ansvar for at skrive en underretning, hvis vi er bekymrede for et barns eller et ungt menneskes trivsel og udvikling. Efter Serviceloven § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb m.v. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen.


Fagpersoner har efter Serviceloven § 153 en særlig udvidet underretningspligt. Den gælder offentligt ansatte og andre med offentlige hverv fx læger, tandlæger, ansatte på opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der udfører opgaver rettet imod mennesker med sociale eller andre særlige problemer. Det gælder dermed også lærere og ansatte i børnehaver. Listen er ikke udtømmende.


Forskellen på de to paragraffer er, at hvor almindelige borgere først har underretningspligt, når de har en konkret viden, så har fagpersoner underretningspligt allerede når de får en mistanke om, at et barn eller en ung kan have behov for hjælp fra det offentlige.


 

Faglighed og ansvar følges ad


Det følger af straffeloven, at den der ikke underretter kan straffes med bøde og fængsel. Så selvfølgelig skal vi underrette, hvis vi bliver bekymrede. Men underretninger er indgribende for såvel forældre som børn og unge, så vi skylder familierne at skrive fagligt velfunderede underretninger med beskrivelser af vores observationer, samt hvilke antagelser, vi gør os på baggrund af disse observationer.


Anonyme underretninger er i den forbindelse helt uacceptable og fagpersoner bør tale med forældrene om underretningen inden de sender den (medmindre der er mistanke om at forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller seksuelle overgreb).


 

Kommunernes håndtering af underretninger


Men kommunerne bør også håndtere underretningerne med stor omhu. Jeg har fx været involveret i en sag, hvor en kommune ikke indkaldte forældrene til en underretningssamtale, hvor de sammen med en socialrådgiver kunne gennemgå underretningen og tale om, hvilke muligheder for hjælp der var. I stedet afholdt kommunen et netværksmøde, hvor underretter sad med i lokalet. Løsningen på problemerne skulle nemlig findes i netværket, påstod kommunen, uden i øvrigt at undersøge kvaliteten af netværket eller at lade forældrene forholde sig til de anklager, der rettedes imod dem i underretningen.


Det er fuldstændig urimeligt at behandle et forældrepar på denne måde!


Forældrene fik ingen mulighed for at forklare sig. I stedet fremstod de skyldige i de fejltrin, som underretningen gik på. I Danmark plejer man ellers at være uskyldig indtil man er dømt. Men ikke i denne kommune, der med henvisning til at ”her arbejder vi netværksbaseret” fratog forældrene almindelige rettigheder.


Ved at gennemføre underretningssamtalen som et netværksmøde sparer kommunen et møde og den presser forældre, der ikke kender deres rettigheder, til at modtage hjælp fra netværket, fremfor at få professionel hjælp fra kommunen.


 

Flere underretninger af høj kvalitet og bedre behandling af underretningerne – ja tak


Forskellige stemmer på området herunder senest Børns Vilkår og organisationspsykolog Gitte Haslebo diskuterer deres forskellige holdninger til spørgsmålet om underretninger fx i debatindlæg i Politiken i maj og juni i år. Alle parter ønsker at børn og unge skal have hjælp, hvis de har den behov. Og gerne så tidligt i forløbet som muligt. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Men jeg er enig med Gitte Haslebo i, at den heksejagt, som fx det, det ovenfor beskrevne forældrepar var udsat for, ingen steder hører hjemme i en retsstat, hvor vi alle har helt elementære rettigheder også når vi eventuelt har gjort noget forkert, men også i en velfærdsstat, der gennem både FN’s Børnekonvention og Menneskerettighedskonventionen har forpligtet sig til at arbejde for familiernes muligheder for trivsel.

 

Categories: Sagsbehandling

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

218 Comments

Reply shintaiw
12:21 AM on December 28, 2021 
fb6c851797 . https://coub.com/stories/2205673-dietowin-7-1 https://coub.com/stories/2173075-full-descargar-discografia-compl
eta-de-emmanuel-torrent https://coub.com/stories/2185124-comics-de-dragon-ball-z-xxx-grat
is-visitando-a-la-abuela-cristlator https://coub.com/stories/2210984-verified-download-mcgs-embedded-
configuration-software-12-8l https://coub.com/stories/2214333-tahkhana-full-movie-720p-downloa
d-free-_top_ https://coub.com/stories/2205931-youtube-video-downloader-pro-v4-
9-1-0-final-crack-rar-best https://coub.com/stories/2166979-v-p-n-o-r-b-extra-quality https://coub.com/stories/2186833-telugu-movies-720p-fukrey-return
s-download-verified https://coub.com/stories/2194346-heroescompleteseries720ptorrent-
moorpers https://coub.com/stories/2206367-malwarebytes-3-8-3-2965-12681-cr
ack-verified-premium-100-serial-key-_verified_ https://coub.com/stories/2175736-getdataback-for-ntfs-v2-31-crack
-attger https://coub.com/stories/2168627-fable-3-crack-skidrow-52-urigret
y https://coub.com/stories/2178587-powershape-2019-64-bit-torrent-d
ownload-best https://coub.com/stories/2206840-repack-alias-speedform-2016-crac
k-file-only-64-bit https://coub.com/stories/2200371-solucionario-de-probabilidad-e-i
nferencia-estadist-uploading-electronic-kalcalbe https://coub.com/stories/2173522-cracked-bypasspasswordmototrbo https://coub.com/stories/2204108-va-1000-original-hits-1950-1969-
2001 https://coub.com/stories/2170005-tomtomwesternandcentraleurope2gb
905torrent-__full__ https://coub.com/stories/2207527-link-on-the-incarnation-saint-at
hanasius-popular-patristics-books-pdf-file https://coub.com/stories/2192153-download-film-doremifasolasido-s
ubtitle-indonesia-oberaybu https://coub.com/stories/2204458-bandook-movie-download-in-hindi-
mp4-hd-leadeolant https://coub.com/stories/2198147-championshipmanager2008fullisopc
version-free https://coub.com/stories/2171157-munjane-film-hey-hrudaya-song-do
wnload-yoladelt https://coub.com/stories/2177407-call-me-a-legend-hack-mod-cash-a
nd-diamonds-unlimited-nanydanno https://coub.com/stories/2175452-luv-shuv-tey-chicken-khurana-in-
hindi-hd-torrent-__top__ https://coub.com/stories/2173432-gta-san-andreas-vip-mod-v3-work-
crack https://coub.com/stories/2184478-astro-vision-lifesign-12-5-tamil
-software-and-crack-rar-chrychar-new https://coub.com/stories/2186992-politicalsciencendarorapdfdownlo
ad-install https://coub.com/stories/2180663-kush-audio-plugins-bundle-vst-fr
ee-download-mardar https://coub.com/stories/2186133-matematicas-superiores-edwin-gal
indo-pdf-13l